EU sektorji modrega gospodarstva

Evropska komisija je na svoji spletni strani Blue Economy Observatory (https://blue-economy-observatory.ec.europa.eu/eu-blue-economy-sectors_en) podrobno opredelila ključne sektorje modrega gospodarstva. Ti sektorji vključujejo različne dejavnosti, ki so bistvene za trajnostno upravljanje in izkoriščanje morskih virov.

V nadaljevanju so ti sektorji podrobno predstavljeni.

Modra biotehnologija

Ta sektor vključuje nekomercialno izkoriščane skupine morskih organizmov in uporabo njihove biomase. Makro in mikro-alge, bakterije, glive in nevretenčarji so pomembni morski viri, ki se med drugim uporabljajo kot surovine v modri bioekonomiji.

Obalni turizem

Turizem igra pomembno vlogo v gospodarstvih številnih držav članic EU. Za namen poročila in opazovalnice EU o modrem gospodarstvu obalni turizem vključuje križarjenja in pomorski turizem ter je razdeljen na tri glavne podsektorje: namestitev, prevoz in drugi izdatki.

Razsoljevanje

Razsoljevanje morske vode je alternativna tehnologija za oskrbo z vodo, ki lahko omili naraščajoč pritisk na sladkovodne vire.

Infrastruktura in robotika

Ta sektor obsega razvoj, gradnjo in uporabo podmorskih kablov, morske robotike in drugih digitalnih in tehnoloških aplikacij za dejavnosti modrega gospodarstva.
Zračni pogled na farmo gojenja lososov v Sredozemskem morju.

Živi morski viri

Sektor živi morski viri zajema nabiranje obnovljivih bioloških virov, njihovo pretvorbo v hrano, krmne izdelke in njihovo distribucijo vzdolž dobavne verige.

Neživi morski viri

Sektor neživi morski viri zajema tri glavne podsektorje:

  • pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina;
  • pridobivanje drugih mineralov, vključno s soljo;
  • podporne dejavnosti za ekstraktivno industrijo.

Morska obnovljiva energija

Morska obnovljiva energija (MRE) se osredotoča na vetrno energijo na morju. Drugi viri energije so podrobno obravnavani v poglavju o energiji oceanov.

Pomorska obramba

Ta oddelek pokriva sektor pomorske obrambe ter sektor pomorske varnosti in nadzora. Ti sektorji se širijo z naraščajočim številom tehnoloških inovacij in aplikacij tako za vojaške kot civilne namene.

Pomorski transport

Pomorski transport igra ključno vlogo v svetovnem gospodarstvu in je pričakovano, da bo pomembno prispeval k izzivu dekarbonizacije EU.
Sektor vključuje: prevoz potnikov, prevoz tovora, storitve za prevoz, kot so najem in leasing vodnega transportne opreme.

Pristaniške dejavnosti

Pristaniške dejavnosti še naprej igrajo ključno vlogo v trgovini, gospodarskem razvoju in ustvarjanju delovnih mest v Evropi.

Vključujejo:

  • Tovor in skladiščenje: manipulacija s tovorom ter skladiščenje in hramba.
  • Pristaniški in vodni projekti: gradnja vodnih projektov in storitvene dejavnosti, povezane z vodnim transportom.

Raziskave in inovacije

Ta oddelek se osredotoča na evropske raziskovalne programe v zvezi z modrim gospodarstvom ter tehnološki razvoj, omogočen s financiranjem raziskav in inovacij EU (R&I).

Ladjedelništvo in popravila

Sektor ladjedelništva vključuje:
Ladjedelništvo: gradnja ladij in plavajočih konstrukcij, gradnja plovil za prosti čas in šport, vključno s popravilom in vzdrževanjem.
Oprema in stroji: proizvodnja vrvi, vrvi, vrvic in mrež, tekstil, športna oprema, motorji in turbine.

Shopping Cart