LASR Feral (lokalna akcijska skupina za ribištvo, ki deluje na območju občin Ankaran, Izola, Koper in Piran) je bila ustanovljena 17. 11. 2022. LASR Feral je javno-zasebno partnerstvo, sklenjeno z namenom skupnega delovanja pri uresničevanju Strategije lokalnega razvoja, ki bo prispevala k trajnostnemu razvoju ribištva na tem območju v obdobju 2021-2027.

Cilji Strategije lokalnega razvoja (SLR) za Lokalno akcijsko skupino za ribištvo (LASR) FERAL so natančno določeni in vključujejo naslednje:

  • Vključevanje sektorjev modrega gospodarstva v razvoj trajnostnega prehranskega sistema, trženja in dodajanja vrednosti proizvodom iz ribištva ter akvakulture
  • Prispevanje sektorjev ribištva in akvakulture k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje biotske raznovrstnosti s podporo krožnega gospodarstva ter čiste energije
  • Krepitev vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti, privabljanjem žensk in mladih ter ohranjanjem in ustvarjanjem novih delovnih mest na področju ribištva in akvakulture, krepitev medsektorskega povezovanja, krepitev vključevanja mladih in žensk.

Financiranje SLR LASR Feral zajema sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) za obdobje 2021–2027.

Vodilni partner LASR Feral je Središče Rotunda, ki LASR Feral zastopa upravno in finančno.

Vstop v LASR Feral je prost in možen preko podpisa pristopne izjave.

 

Datoteke:

Shopping Cart