Nove možnosti za lokalno zaposlovanje

En od pomembnih ciljev strategije lokalnega razvoja LASR FERAL je ustvarjanje novih delovnih mest v sektorjih ribištva in akvakulture, kar bo okrepilo lokalno gospodarstvo in spodbudilo trajnostni razvoj. 🎣🌍

Strategija lokalnega razvoja LASR Feral (SLR) za obdobje 2021–2027 ima za cilj povečati zaposlovanje in ohranjati obstoječa delovna mesta skozi različne ukrepe in aktivnosti:

 1. Vključevanje sektorjev modrega gospodarstva:

  • Izboljšanje ozaveščenosti potrošnikov glede lokalne proizvodnje iz ribištva in akvakulture:
   • Promocija lokalnih ribiških proizvodov.
   • Povezovanje ribičev z gostinskimi obrati in prodajnimi mesti za izboljšanje tržnih poti.
  • Sodelovanje in iskanje novih tržnih poti:
   • Spodbujanje kratkih verig preskrbe.
   • Dodajanje vrednosti proizvodom iz ribištva in akvakulture.
  • Promocija aktivnosti, ki so komplementarne ribištvu in akvakulturi:
   • Spodbujanje diverzifikacije predstavnikov sektorja ribištva in akvakulture.
 2. Krepitev vitalnosti skupnosti z večanjem družbene vključenosti:

  • Krepitev medsektorskega povezovanja:
   • Povezovanje ribištva s turizmom, podeželjem in drugimi sektorji za ustvarjanje sinergij.
  • Krepitev vključevanja mladih in žensk:
   • Spodbujanje zaposlovanja mladih in žensk v ribiškem sektorju.
  • Ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest:
   • Podpora usposabljanju za ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest.
 3. Trajnostno modro gospodarstvo:

  • Trajnostno dodajanje vrednosti in povečanje kakovosti ter dostopnosti lokalnih rib in školjk:
   • Predelava rib in školjk za pripravo raznolikih in privlačnih jedi ter izdelkov.
  • Izobraževanje v ribištvu in o ribištvu ter promocija slovenskega ribištva:
   • Izobraževanje ribičev o trajnostnih praksah in novih metodah ribištva.
   • Povečanje ozaveščenosti potrošnikov o lokalnih proizvodih.

Cilj teh aktivnosti je spodbujanje trajnostnega razvoja, povečanje zaposlovanja in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev območja LASR Feral.

Shopping Cart