Podaljšan rok za prijavo – Javni poziv za člane Ocenjevalne komisije

Spoštovani člani in članice LASR Feral,

sporočamo vam, da smo podaljšali rok za prijavo na Javni poziv za člane Ocenjevalne komisije za ocenjevanje vlog v programskem obdobju 2021-2027, in sicer do petka, 14. 6. 2024 do polnoči na info@sredisce-rotunda.si.

Z javnim pozivom vabimo k sodelovanju zainteresirane neodvisne strokovnjake s področja razvoja ribištva, akvakulture, regionalnega razvoja ter strateškega in projektnega načrtovanja.

Namen poziva

Namen poziva je vzpostaviti nabor strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja ribištva, akvakulture, regionalnega razvoja tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

Okvirno delo člana ocenjevalne komisije:

Okvirno delo člana ocenjevalne komisije zajema:

– aktivno sodelovanje na sejah ocenjevalne komisije LASR Feral,

– izbor operacij za sofinanciranje (preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenost prejetih vlog, ocenjevanje in izbor prejetih vlog, priprava poročil za upravni odbor in vodilnega partnerja o vlogah in izboru operacij, priprava predloga za izbiro operacij).

Člani ocenjevalne komisije bodo predlagani Upravnemu odboru v potrditev na podlagi izpolnjevanja sledečih pogojev:

število let delovnih izkušenj s področja ribištva, akvakulture, regionalnega razvoja ter strateškega in projektnega načrtovanja,
izkušnje z izvedbo EU projektov,
– poznavanje zastavljenih ciljev, ukrepov in kazalnikov SLR LASR Feral,
– osnovno znanje uporabe računalniške programske opreme (za potrebe ocenjevanja, pisanja poročil in komunikacije preko e-pošte).

POMEMBNO:

Kandidati morajo oddati  izpolnjen Prijavni obrazec za člane Ocenjevalne komisije LASR Feral z ustreznimi dokazili najkasneje do petka, 14. 6. 2024 do polnoči na info@sredisce-rotunda.si.

Lep pozdrav, 

ekipa LASR Feral

 

Obrazci:

Prijavni obrazec za člane Ocenjevalne komisije LASR Feral

Shopping Cart