Prvi Javni poziv je presegel vsa pričakovanja

Z veseljem sporočamo, da je prvi Javni poziv ESPRA v letu 2024, objavljen 19. aprila 2024, presegel vsa pričakovanja! Prejeli smo kar 18 vlog, kar kaže na uspešno animacijo s strani vodilnega partnerja, izjemno zanimanje in aktivno sodelovanje skupnosti.
Javni poziv je bil namenjen izboru operacij (projektov), katerih rezultati bodo prispevali k uresničevanju ciljev Strategije lokalnega razvoja LASR Feral 2021-2027.
Projekti bodo prispevali k trajnostnemu razvoju ribištva v občinah Ankaran, Izola, Koper in Piran, s sofinanciranjem iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA).
 
Razpoložljiva sredstva prveja Javnega poziva znašajo 1.400.000,00 evrov, delež sofinanciranja pa med 50 % in 100 % upravičenih stroškov. 
Vsem prijaviteljem se zahvaljujemo za sodelovanje. 
 
Shopping Cart