Kdo lahko postane član LASR Feral?

 • polnoletna fizična oseba, ki ima stalno bivališče na območju LASR
 • pravna oseba, ki ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LASR
 • pravna oseba javnega prava, ki deluje na območju LASR ali
 • pravna osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki deluje na območju LASR.

Kako postanem član LASR Feral?

Koraki za pridružitev

 1. Izpolnite pristopno izjavo: Izpolnite ustrezne podatke glede na to, ali ste fizična oseba, samostojni podjetnik (s.p.) ali pravna oseba.
 2. Podpišite izjavo: Po izpolnitvi pristopne izjave jo podpišite na označenem mestu.
 3. Dostavite izjavo: Pristopno izjavo lahko osebno dostavite na sedež vodilnega partnerja Središče Rotunda, Destradijev trg 11,  6000 Koper ali jo skenirano pošljete na info@sredisce-rotunda.si.
 4. Plačilo članarine: Po prejemu izjave boste prejeli predračun za članarino. Plačate članarino v skladu z navodili na predračunu.
 5. Pravnomočnost članstva: Članstvo v LASR Feral bo pravnomočno, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji.

S temi koraki boste postali član Lokalno akcijske skupine za ribištvo LASR Feral.

Dokumenti: PRIJAVNI OBRAZEC

Prednosti članstva LASR Feral

Članstvo v Lokalni akcijski skupini za ribištvo (LASR) Feral prinaša številne prednosti za posameznike in organizacije, ki želijo prispevati k trajnostnemu razvoju ribištva na območju občin Ankaran, Izola, Koper in Piran. Tukaj so nekatere ključne prednosti članstva:

 • Dostop do financiranja: Člani LASR Feral imajo dostop do sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA), kar omogoča sofinanciranje projektov s ciljem trajnostnega razvoja ribištva. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov lahko znaša med 50 % in 100 % skupnih upravičenih stroškov​
 • Podpora pri pripravi in izvedbi projektov: LASR Feral ponuja strokovno podporo pri pripravi projektov, kar vključuje svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju vlog ter spremljanje in nadzor nad izvedbo projektov. To je posebej pomembno za manjše organizacije, ki nimajo lastnih kapacitet za kompleksne projekte​
 • Mreženje in sodelovanje: Članstvo omogoča povezovanje in sodelovanje z drugimi deležniki v lokalni skupnosti, vključno z javnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in zasebnimi podjetji. To povečuje možnosti za skupne projekte in izmenjavo znanja ter izkušenj​.

 • Aktivno sodelovanje pri oblikovanju strategije: Člani LASR Feral imajo možnost sodelovati pri oblikovanju in izvajanju Strategije lokalnega razvoja (SLR), kar pomeni, da lahko neposredno vplivajo na razvojne prioritete in projekte v svojem okolju​
 • Enostaven postopek pristopa: Vstop v LASR Feral je prost in možen preko podpisa pristopne izjave, kar omogoča hitro in enostavno vključitev novih članov​​.
 • Promocija in vidnost: LASR Feral redno promovira aktivnosti in dosežke svojih članov preko različnih komunikacijskih kanalov, kar povečuje vidnost in prepoznavnost članov ter njihovih projektov v širši javnosti​.

Shopping Cart