JAVNI POZIV ZA VZPOSTAVITEV LOKALNEGA PARTNERSTVA IN ČLANSTVA LASR

Vse zainteresirane za uresničevanje skupnih lokalnih razvojnih potreb oziroma vključitev v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2021-2027, pozivamo, da se vključijo v Lokalno akcijsko skupino za ribištvo, za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran (skrajšano: LASR) in pripravo Strategije lokalnega razvoja LASR (SLR) za programsko obdobje 2021-2027.

Lokalna akcijska skupina je lokalno partnerstvo, ki se ustanovi za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (skrajšano: CLLD) v programskem obdobju 2021-2027. Poziv velja tako za obstoječe člane LAS Istre iz programskega obdobja 2014-2020, kot tudi za nove člane.

Lokalno partnerstvo se vzpostavi z namenom priprave SLR in uresničevanja zastavljenih ciljev in potreb lokalnega okolja opredeljenih v SLR, po pristopu »od spodaj navzgor, preko izvedbenih projektov LASR.

LASR bo organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Ankaran, Izola, Koper in Piran. Članstvo v LASR je prostovoljno in odprtega tipa.

Zaradi priprave Pogodbe o ustanovitvi LASR, ki jo bodo člani podpisali na ustanovni skupščini in bo pred tem javno objavljena, zbiramo informacije o nameri za vključitev v LASR. Vse zainteresirane za vključitev v LASR prosimo, da nam priloženo IZJAVO O NAMERI za vključitev v LASR posredujete do 15.11.2022 na naslov: Središče Rotunda, Koper, LAS Istre, Destradijev trg 11, 6000 Koper, ali po mailu info@sredisce-rotunda.si. Vstop v LASR bo prost in možen tudi po tem roku.

 

OPIS POSTOPKA ZA VZPOSTAVITEV LAS

  • Objava javnega poziva za vzpostavitev in članstvo v LASR, objava 4.11.2022
  • Zbiranje izjav o nameri k vključitvi, do 15.11.2022
  • Objava osnutka Pogodbe o vzpostavitvi LASR, 10.11.2022
  • Sklic ustanovne skupščine; izvolitev organov LASR, podpis Pogodbe o ustanovitvi LASR, 17.11.2022
  • Animacija: delavnice in aktivnosti za pripravo SLR, zbiranje namer za projekte, vključevanje zainteresirane javnosti, priprava SLR, po ustanovni skupščini
  • Obravnava SLR za obdobje 2021 – 2027, sprejetje SLR, po objavi Uredbe 

 

Sklic ustanovne skupščine LASR je predviden 17.11.2022. Objavljen bo na spletni strani www.las-istre.si. Na temu naslovu bodo objavljena tudi vsa vabila na delavnice in osnutek ustanovne pogodbe. Če želite, da vas obvestimo preko e-pošte, na izjavi o nameri navedite svoj e-naslov. Kontakt za dodatne informacije v zvezi z vzpostavitvijo LASR dobite na: dr. Bojan Mevlja, tel: 0590 47 121, e-naslov: bojan@sredisce-rotunda si

 

Središče Rotunda, Koper, so.p.

Dr. Bojan Mevlja, direktor

Shopping Cart