Prednosti članstva LASR Feral?

Članstvo v Lokalni akcijski skupini za ribištvo (LASR) Feral prinaša številne prednosti za posameznike in organizacije, ki želijo prispevati k trajnostnemu razvoju ribištva na območju občin Ankaran, Izola, Koper in Piran. Tukaj so nekatere ključne prednosti članstva:

  • Dostop do financiranja: Člani LASR Feral imajo dostop do sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA), kar omogoča sofinanciranje projektov s ciljem trajnostnega razvoja ribištva. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov lahko znaša med 50 % in 100 % skupnih upravičenih stroškov​
  • Podpora pri pripravi in izvedbi projektov: LASR Feral ponuja strokovno podporo pri pripravi projektov, kar vključuje svetovanje, pomoč pri izpolnjevanju vlog ter spremljanje in nadzor nad izvedbo projektov. To je posebej pomembno za manjše organizacije, ki nimajo lastnih kapacitet za kompleksne projekte​
  • Mreženje in sodelovanje: Članstvo omogoča povezovanje in sodelovanje z drugimi deležniki v lokalni skupnosti, vključno z javnimi institucijami, nevladnimi organizacijami in zasebnimi podjetji. To povečuje možnosti za skupne projekte in izmenjavo znanja ter izkušenj​.

  • Aktivno sodelovanje pri oblikovanju strategije: Člani LASR Feral imajo možnost sodelovati pri oblikovanju in izvajanju Strategije lokalnega razvoja (SLR), kar pomeni, da lahko neposredno vplivajo na razvojne prioritete in projekte v svojem okolju​
  • Enostaven postopek pristopa: Vstop v LASR Feral je prost in možen preko podpisa pristopne izjave, kar omogoča hitro in enostavno vključitev novih članov​​.
  • Promocija in vidnost: LASR Feral redno promovira aktivnosti in dosežke svojih članov preko različnih komunikacijskih kanalov, kar povečuje vidnost in prepoznavnost članov ter njihovih projektov v širši javnosti​.

Shopping Cart