Primeri dobrih praks – 2. del

Projekta podpore ženskam v ribištvu in akvakulturi

Projekt podpore ženskam v ribištvu in akvakulturi je namenjen izboljšanju položaja žensk v tem sektorju. Poudarja pomen žensk pri različnih dejavnostih v ribištvu in akvakulturi ter analizira, kako FLAG-i podpirajo ženske v teh panogah.

Glavni rezultati:

 • Ženske predstavljajo 27 % delovne sile v celotni vrednostni verigi ribištva in akvakulture.
 • 15 % ribiških podjetij je odvisnih od neplačane podpore žensk.
 • Med letoma 2007 in 2013 je bilo približno 9 % FLAG projektov namenjenih podpori ženskam, kar je znašalo okoli 65 milijonov EUR.
 • V obdobju 2014-2020 se pričakuje, da bo 14 % FLAG projektov namenjenih ženskam, kar predstavlja približno 1.851 projektov.
 • Povečanje števila žensk na vodilnih položajih v FLAG-ih je povezano s povečanjem števila projektov, namenjenih podpori žensk.

Primeri:

 • V FLAG območju Costa da Morte v Španiji ženske predstavljajo 75 % delovne sile v predelavi rib.
 • V FLAG območju Plodovi Mora na Hrvaškem ženske predstavljajo 90 % delovne sile v predelavi rib.
 • V FLAG območju Hiiukala v Estoniji ženske predstavljajo 50 % delovne sile v predelavi rib.

Projekt poudarja pomembnost vključevanja žensk v vse vidike ribištva in akvakulture ter potrebo po večji podpori za njihovo delo in prispevek k sektorju.

Več si lahko preberete tukaj: report_women-in-fisheries-1

Projekt socialne vključenosti v ribiških skupnostih

Projekt se osredotoča na izboljšanje socialne vključenosti v ribiških skupnostih z namenom, da noben član skupnosti ne ostane izključen. To vključuje dolgotrajno brezposelne, invalide, ženske, mlade, starejše in manjšine.

Glavni rezultati:

 • Razvoj novih poslovnih dejavnosti za ranljive skupine, kot so ženske in invalidi.
 • Ustvarjanje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne z recikliranjem ribiške opreme.
 • Spodbujanje socialne vključenosti s projekti, ki vključujejo ranljive skupine v razvoj in izvajanje lokalnih strategij.
 • Podpora projektom, ki ciljajo na izboljšanje življenjskih pogojev in vključevanje ranljivih skupin v lokalno gospodarstvo.

Primeri:

 • Programi usposabljanja in mentorstva za ženske v poslovodenju.
 • Projekti recikliranja ribiške opreme, ki ustvarjajo delovna mesta za dolgotrajno brezposelne in invalide.
 • Pobude za vključevanje migrantov v lokalne ribiške dejavnosti z izmenjavo znanj in veščin.

Projekt poudarja pomembnost vključevanja vseh članov skupnosti za doseganje trajnostnega razvoja in izboljšanje socialne kohezije.

Več si lahko preberete tukaj:

Social inclusion- en_farnetguide_13-1

Kratek povzetek brošure “Sailing Towards 2020: Axis 4 in Action”

Brošura “Sailing Towards 2020: Axis 4 in Action” predstavlja pregled dosežkov projektov, ki so bili podprti v okviru osi 4 Evropskega ribiškega sklada (EFF) med letoma 2007 in 2013. Osredotoča se na različne iniciative, ki so jih izvedli FLAG-i (Lokalne akcijske skupine za ribištvo) v podporo trajnostnemu lokalnemu razvoju v ribiških skupnostih po vsej Evropi.

Ključne vsebine brošure:

 1. Skrajševanje dobavnih verig

 2. Dodajanje vrednosti lokalnim proizvodom

 3. Izboljšanje okolja

 4. Izboljšanje podobe ribištva

 5. Povezovanje ribištva s turizmom:

 6. Razvoj novih dejavnosti iz ribištva

 7. Privabljanje ljudi v ribiške skupnosti

Brošura poudarja pomembnost sodelovanja med ribiči, lokalnimi oblastmi in drugimi deležniki ter izpostavlja številne uspešne projekte, ki so prispevali k trajnostnemu razvoju ribiških območij in izboljšanju življenjskih pogojev v teh skupnostih.

Brošuro najdete tukaj: Farnet_Brochure2020_EN_WEB.compressed-1

Shopping Cart